Թեստ 0

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ուղևոր է համարվում`

Տրանսպորտային միջոցի սրահում (խցիկում) կամ տրանսպորտային միջոցի վրա գտնվող անձը` բացառությամբ վարորդի և վարել սովորեցնողի:

Տրանսպորտային միջոցի սրահում (խցիկում) կամ տրանսպորտային միջոցի վրա գտնվող, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցը նստող (բարձրացող) ու դրանից դուրս եկող (իջնող) անձը` բացառությամբ վարորդի և վարել սովորեցնողի:

2 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` տրանսպորտային միջոցի գործնական վարման սկզբնական ուսուցումն իրականացվում է`

Բնակավայրերից դուրս` ճանապարհներին` հաշվի առնելով տրանսպորտային միջոցների երթևեկության ինտենսիվությունը:

Փակ հրապարակում կամ ավտոդրոմում:

Ցանկացած ճանապարհին (բացառությամբ ավտոմայրուղիների)` հաշվի առնելով տրանսպորտային միջոցների երթևեկության ինտենսիվությունը:

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Մոտոցիկլի և կողային կցորդի շրջանակների միացումներում առկա է խաղացք:

Առջևի մասում տեղադրված են դեղին գույնի լույսերով հակամառախուղային լապտերներ:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Բեռնատար ավտոմոբիլում բացակայում է բժշկական դեղատուփը:

Առջևի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լուսանդրադարձնող հարմարանքներ:

Երկու դեպքում էլ:

5 / 20

Ո՞ր նշան է արագության սահմանափակում մտցնում։

1 և 3

1 և 4

միայն 2-ը

2 և 3

6 / 20

«ԿՈՇ» սպիտակ հիմնագույնով նշանը հուշում է, որ կարմիր ավտոբուսը կանգառ է արել բնակավայրում։ Սպիտակ թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը`

Ճանապարհը պետք է զիջի ավտոբուսին, որը սկսում է երթևեկությունը նշված կանգառի կետից:

Ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք, քանի որ ավտոբուսը վերադասավորվում է երկրորդ գոտի անցնելով:

7 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք, եթե ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցի կանգառը գտնվում է բնակավայրից դուրս:

Ավտոբուսի վարորդը:

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը:

8 / 20

Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

Բեռնատար ավտոմոբիլին:

Բոլոր տրանսպորտային միջոցներին:

Ոչ մեկին:

9 / 20

Որ ավտոմոբիլին է թույլատրվում կանգառ կատարել այս նշանների ազդման գոտում:

Կարմիրին

Երկու ավտոմոբիլին էլ

Ոչ մեկին

Դեղինին` «Հաշմանդամ» ճանաչման նշանով կահավորված:

10 / 20

Այս նախազգուշացնող նշանը բնակավայրերից դուրս, մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը ի՞նչ հեռավորության վրա է տեղադրվում:

50 - 100 մ:

150 - 300 մ:

300 - 500 մ:

11 / 20

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

Նշանից 150-300 մետրից հետո աջ կողմից կա ճանապարհի նեղացում,որի երկարությունը 100 մ է:

Նշանից 100 մետրից հետո, ճանապարի աջ կողմից կա ճանապարհի նեղացում:

12 / 20

Ինչպե՞ս է առաջին օգնություն իրականացվում վերջույթների կոտրվածքների դեպքում, եթե չկան շինաներ և այն պատրաստելու համար ձեռքի տակ եղած միջոցներ

Վերին վերջույթը` իրանի երկայնքով տարածած, կապվում է իրանին: Ստորին վերջույթները կապվում են միմյանց՝ փափուկ կտոր դնելով դրանց միջև:

Վերին վերջույթը` արմնկային հոդում ծալված, գլխաշորի վրա հենած`կապվում է իրանին: Ստորին վերջույթները կապվում են միմյանց` փափուկ կտոր դնելով դրանց միջև:

Վերին վերջույթը, արմնկային հոդում ծալված, գլխաշորի վրա հենած`կապվում է իրանին: Ստորին վերջույթները կապվում են միմյանց