Թեստ 0

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է ճանապարհատրանսպորտային պատահարին առընչություն ունենալու դեպքում՝

Անմիջապես կանգնեցնել տրանսպորտային միջոցը:

Միացնել վթարային լուսային ազդանշանը:

պատահարի մասին հայտնել ոստիկանություն:

Կատարել թվարկած բոլոր գործողությունները:

2 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` հարկադրված կանգառ է համարվում`

Երթևեկության ընդհատումը` կապված լուսացույցի արգելող ազդանշանի անսպասելի միացման հետ:

Երթևեկության ընդհատումը` կապված ճանապարհին գոյացած խցանման հետ:

Տրանսպորտային միջոցի անսարքության, վարորդի (ուղևորի) ֆիզիկական և (կամ) հոգեկան վիճակով և (կամ) բեռի փոխադրմամբ պայմանավորված` վտանգի կամ ճանապարհին ի հայտ եկած այլ խոչընդոտի պատճառով տրանսպորտային միջոցն անշարժ վիճակի բերելը: Կանգառի համար օրենսդրությամբ սահմանված կանոնները չեն տարածվում հարկադրված կանգառի դեպքերի վրա:

Թվարկած բոլոր դեպքերը:

3 / 20

Մոտոցիկլների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված անվտանգության աղեղները:

Դողերի պահպանաշերտի նվազագույն մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1,6 մմ:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

Չի աշխատում կանգառ կատարելու պահանջի ազդանշանը:

Հետևի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ։

Երկու դեպքում էլ:

5 / 20

Ո՞ր նշան է արագության սահմանափակում մտցնում։

1 և 3

1 և 4

միայն 2-ը

2 և 3

6 / 20

«ԿՈՇ» սպիտակ հիմնագույնով նշանը հուշում է, որ կարմիր ավտոբուսը կանգառ է արել բնակավայրում։ Սպիտակ թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը`

Ճանապարհը պետք է զիջի ավտոբուսին, որը սկսում է երթևեկությունը նշված կանգառի կետից:

Ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք, քանի որ ավտոբուսը վերադասավորվում է երկրորդ գոտի անցնելով:

7 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք, եթե ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցի կանգառը գտնվում է բնակավայրից դուրս:

Ավտոբուսի վարորդը:

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը:

8 / 20

Որ տրանսպորտային միջոցի վարորդն է խախտել կայանման կանոնները:

Կապույտ ավտոմոբիլի վարորդը

Կարմիր ավտոմոբիլի վարորդը

երկու վարորդներն էլ խախտել են

երկու վարորդներն էլ չեն խախտել

9 / 20

Մուտք գործել դարձափոխային երթևեկության գոտի այս իրավիճակում

Թույլատրված է

Թույլատրված է միայն վազանց կատարելու նպատակով

Արգելված է

10 / 20

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալհերթականությամբ:

Տրամվայը, ավտոբուսը, բեռնատար ավտոմոբիլը, մոտոցիկլը:

Ավտոբուսը, բեռնատար ավտոմոբիլը, տրամվայը, մոտոցիկլը:

Ավտոբուսը, տրամվայը և մոտոցիկլը, բեռնատար ավտոմոբիլը:

11 / 20

Ի՞նչ նշանակություն ունի լուսացույցի կլոր կանաչ թարթող ազդանշանը:

Տեղեկացնում է, որ մուտքը խաչմերուկ արգելվում է:

Թույլատրում է երթևեկությունը և տեղեկացնում, որ դրա գործողության ժամկետը լրանում է և շուտով կմիանա արգելող ազդանշանը:

12 / 20

Ի՞նչ պետք է անել այրվածքի դեպքում օգնություն ցուցաբերելիս:

Թողնել այրվածքը բաց:

Բացել հեղուկով լցված բշտերը, ապա ամուր վիրակապել:

Ձեթ քսել այրվածքի վրա:

Սառեցնել այրվածքը ջրով, ապա ծածկել ստերիլ վիրակապական նյութերով կամ մաքուր գործվածքներով: