Սխալ պատասխանված հարցեր

speaker_notes
Քննական հարցերի քանակը - 1125
fact_check
Հարցերի քանակը, որոնց փորձել եք պատասխանել - 0 (1125-ից)
check_circle
Ճիշտ պատասխանված հարցերի քանակը - 0 (0-ից)
rule
Սխալ պատասխանված հարցերի քանակը - 0 (0-ից)