Թեստ 60

30։00
1 / 20

Քանի՞ երթևեկության գոտիներ ունի այս ճանապարհը

Երկու

Չորս

2 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` օրվա մութ ժամանակ է համարվում`

Աշնանը և ձմռանը` տեղական ժամանակով երեկոյան ժամը 20.00-ից մինչև առավոտյան ժամը 8.00-ը, գարնանը և ամռանը` երեկոյան ժամը 22.00-ից մինչև առավոտյան ժամը 6.00-ն ընկած ժամանակահատվածը:

մթնշաղի վերջի և աղջամուղջի սկզբի միջև ընկած ժամանակահատվածը:

Արեգակնային լուսավորության բացակայության ժամանակահատվածը։

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

չի աշխատում կառուցվածքով նախատեսված թափքի դռան փականը

չի աշխատում կառուցվածքով նախատեսված խցիկի դռան փականը

երկու դեպքում էլ

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

կայանման արգելակային համակարգը ստանդարտով սահմանված թեքության վրա չի ապահովում անշարժ վիճակ

խախտված է փոխանցման տուփի կիպարարների հերմետիկությունը

երկու դեպքում էլ

5 / 20

Եթե մտադիր եք կատարել աջ շրջադարձ, պարտավո՞ր եք արդյոք զիջել ճանապարհը թեթև մարդատար ավտոմոբիլին:

Պարտավոր եք:

Պարտավոր չեք:

6 / 20

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

Կանգառն արգելված է շաբաթ օրերին:

Կանգառն արգելված է կիրակի օրերին:

Կանգառն արգելված է շաբաթ-կիրակի և տոն օրերին:

Կանգառն արգելված է ձյունաթափի ժամանակ:

7 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:

Ավտոմոբիլի վարորդը:

Հեծանվորդը:

8 / 20

Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը:

Ուղիղ և դեպի աջ` առաջին անցումով:

Դեպի աջ` առաջին անցումով:

Դեպի աջ` երկրորդ անցումով:

Դեպի աջ` առաջին և երկրորդ անցումներով:

9 / 20

Կանգառն արգելվում է, եթե հոծ գծի և կանգնած տրանսպորտային միջոցի միջև տարածությունը կազմում է`

6 մ

5,5 մ

4 մ

3,5 մ

2,5 մ

10 / 20

Տվյալ իրավիճակում

Կարող ենք շրջանցել բեռնատարին աջ կողմից՝ կողնակով:

Շարունակել երթևեկությունը միայն բեռնատարի անցումից հետո:

Թույլատրվում են երկու գործողությունները

11 / 20

Այս ճանապարհային նշանը

Կանգնել կողնակին արգելում է

Կողնակ դուրս գալը վտանգավոր է նորոգման աշխատանքների պատճառով

Կանգնել թույլատրվում է միայն երթևեկելի մասում

12 / 20

Կարող են արդյո՞ք միաժամանակ կատարել ձախ շրջադարձն այս խաչմերուկում

Այո

Ոչ: Պետք է զիջի թեթև մարդատարի վարորդը

Ոչ: Պետք է զիջի բեռնատարի վարորդը

13 / 20

Այստեղ խաչմերուկը

Առաջինը կանցնեք

Կզիջեք ճանապարհը բեռնատարին

14 / 20

Թույլատրվո՞ւմ է կայանումն այս իրավիճակում

Այո

Միայն օրվա լուսավոր ժամերին

Ոչ

15 / 20

Մարդկանց փոխադրումը բեռնատար կցորդում`

Արգելվում է:

Թույլատրվում է:

Թույլատրվում է միայն բեռն ուղեկցող անձանց:

16 / 20

Թույլատրվու՞մ է արդյոք կանաչ ավտոմոբիլի վարորդին վազանց կատարել:

Թույլատրվում է:

Արգելվում է:

Թույլատրվում է, եթե կարմիր ավտոմոբիլը երթևեկում է 30 կմ/ժ ավելի փոքր արագությամբ:

17 / 20

Ո՞ր հետագծով է թույլատրված հետադարձը

Միայն Ա

Միայն Բ

Ցանկացած

18 / 20

Գրառումը երթևեկելի մասում ցույց է տալիս

Հեռավորությունը մոտակա խաչմերուկից

Հեռավորությունը մոտակա բնակավայրից

Ճանապարհի կամ երթուղու համարը

19 / 20

Ձախ շրջադարձ կատարելիս

Խաչմերուկն առաջինը կանցնեք

Կզիջեք միայն ոստիկանության ավտոմոբիլի վարորդին

Կզիջեք բոլոր վարորդներին

20 / 20

Վթարի հետևանքով հետիոտն ընկել է և վնասել ձեռքը: Նախաբազկի վրա կա մեծ վերք (մոտ 5 սմ երկարությամբ), որից միալար մուգ գույնի արյուն է հոսում: Ի՞նչ է պետք անել արյունահոսությունը դադարեցնելու նպատակով:

Լվանալ վերքը ջրով:

Բարձրացնել տուժածի ձեռքը և տեղադրել ճնշող վիրակապ:

Վերքին յոդի սպիրտային լուծույթ քսել: