Քննական թեստեր

Յուրաքանչյուր թեստում ներառված է 20 հարց։ Թեստի արդյունքը դրական է նվազագույնը 18 ճիշտ պատասխանի դեպքում։
Թեստի լրացման առավելագույն տևողությունը 30 րոպե։
Թեստում ներառված հարցերը կիրառվում են նաև քննության ժամանակ։
Թեստերի հարցերի դասավորվածությունը չի համընկնում քննական թեստերի հետ։